Nam Định công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

NDO - Ngày 23/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành các Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với 6 xã, gồm: Kim Thái (huyện Vụ Bản); Xuân Thượng, Xuân Kiên, Xuân Hòa (huyện Xuân Trường) và Giao Thịnh, Giao Tân (huyện Giao Thủy).
0:00 / 0:00
0:00
Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định), nơi có quần thể di tích Phủ Dầy, vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa.
Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản (Nam Định), nơi có quần thể di tích Phủ Dầy, vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa.

Trước đó, kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 cho thấy, các xã này đáp ứng được cả 4/4 điều kiện xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, theo quy định tại Mục 1, Điều 4, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thẩm định của tỉnh xét công nhận xã Kim Thái đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 về lĩnh vực văn hóa; các xã Xuân Thượng, Xuân Kiên, Xuân Hòa, Giao Tân và Giao Thịnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 về lĩnh vực giáo dục.

Nam Định công nhận thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu ảnh 1

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định công nhận xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục năm 2022.

Cuối năm 2022, xã Giao Phong (huyện Giao Thủy) trở thành xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (nổi trội về lĩnh vực giáo dục) đầu tiên của tỉnh Nam Định, đồng thời vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Như vậy đến nay, Nam Định đã có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, chủ yếu tập trung ở các huyện Giao Thủy và Xuân Trường.