Mức phí cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi khai thác nút giao Phố Lu

NDO -

Mức phí dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi tổ chức khai thác nút giao Phố Lu kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai dự kiến được áp dụng từ 6 giờ ngày 30/4.

(Ảnh: VEC)
(Ảnh: VEC)

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) ngày 29/4, thông báo phương án tổ chức giao thông và ban hành theo thẩm quyền mức phí dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi tổ chức khai thác nút giao Phố Lu kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai.

Mức phí dịch vụ được áp dụng cụ thể như sau:

Mức phí cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi khai thác nút giao Phố Lu -0
Mức phí cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi khai thác nút giao Phố Lu -3
Mức phí cao tốc Nội Bài-Lào Cai khi khai thác nút giao Phố Lu -0

Về phương án tổ chức giao thông, nút giao Phố Lu được xây dựng tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai tại lý trình Km224+090 thông qua 6 nhánh nối tách nhập đường cao tốc (Nhánh A, A1, A2, B, B1, B2).

Trong đó, 2 nhánh A và B là các nhánh 2 chiều, 2 làn xe chạy; các nhánh A1, A2, B1 và B2 là các nhánh 1 chiều, 1 làn xe chạy để kết nối và tách nhập vào cao tốc.

Nhánh A: Kết nối cao tốc với Tỉnh lộ 152;

Nhánh A1: Hướng đi từ Lào Cai xuống để vào nút giao Phố Lu đi tỉnh lộ 152;

Nhánh A2: Từ tỉnh lộ 152 đi vào nút giao Phố Lu nhập làn vào cao tốc đi Hà Nội.

Nhánh B: Kết nối cao tốc với tỉnh lộ 152, 151C và QL4E;

Nhánh B1: Từ tỉnh lộ 152, 151C và QL4E đi vào nút giao Phố Lu nhập làn vào cao tốc đi Lào Cai;

Nhánh B2: Hướng đi từ Hà Nội lên ra nút giao Phố Lu đi tỉnh lộ 152, 151C và quốc lộ 4E.

Hướng vào cao tốc: Các phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 152 rẽ vào Trạm thu phí Phố Lu theo nhánh A, đến nhánh tách làn rẽ phải đi Hà Nội. Các phương tiện lưu thông trên tỉnh lộ 152, 151C và quốc lộ 4E rẽ vào Trạm thu phí Phố Lu theo nhánh B, đến nhánh tách làn rẽ phải đi Lào Cai.

Hướng ra đường cao tốc: Các phương tiện đi theo hướng Hà Nội-Lào Cai hoặc Lào Cai-Hà Nội, đi thẳng đến nút giao, rẽ phải ra khỏi đường cao tốc tới tỉnh lộ 152 rẽ phải đi quốc lộ 4E, rẽ trái đi Xuân Giao (Bảo Thắng, Lào Cai).

Dự án đầu tư xây dựng Dự án kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (nút giao Phố Lu) đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 2542/QĐ-UBND ngày 5/8/2020, do Sở Giao thông vận tải-Xây dựng tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư; được khởi công từ cuối năm 2020 với tổng kinh phí 150 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước. Đây là nút giao thứ 5 của tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai qua địa bàn tỉnh Lào Cai và là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Lào Cai, kết nối trung tâm huyện Bảo Thắng với các địa phương dọc tuyến cao tốc.

Dự án kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (nút giao Phố Lu) đưa vào khai thác góp phần tạo cơ sở hạ tầng kết nối đường cao tốc tới các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) và các huyện lân cận của tỉnh Hà Giang; giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ Khu công nghiệp Tằng Loỏng tới đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai, nâng cao năng lực khai thác và nâng cao hiệu quả đầu tư đường cao tốc, góp phần giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực.

Nút giao Phố Lu sẽ đưa vào khai thác từ ngày 30/4.