Một số quy định mới liên quan lao động Việt Nam làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc)

NDO -

Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nhận được một số thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) về một số quy định mới liên quan đến lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam, làm việc tại thị trường này.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa, chụp trước thời điểm dịch Covid-19)
Lao động đi làm việc ở nước ngoài. (Ảnh minh họa, chụp trước thời điểm dịch Covid-19)

Trước hết, kể từ ngày 1/12/2021, lao động nước ngoài trước khi nhập cảnh Đài Loan (Trung Quốc) được chủ sử dụng lao động mua bảo hiểm Covid-19 với thời hạn bảo hiểm là 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh và mức bồi thường bảo hiểm là 500.000 Đài tệ.

Đối với các trường hợp chủ sử dụng lao động tuyển dụng từ 4 người lao động trở xuống, người lao động phải có giấy ủy quyền cho chủ sử dụng thay mình mua bảo hiểm; và chủ sử dụng sẽ chi trả phí bảo hiểm này cho người lao động.

Qua 10 tháng đầu năm 2021, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở thị trường Đài Loan (Trung Quốc) là gần 19,4 nghìn người. Trong số này, có gần 6.500 lao động nữ.
Trước đó, trong năm 2020, thị trường Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận hơn 34,5 nghìn lao động nước ta sang làm việc.

Trước đó, phía Đài Loan (Trung Quốc) đề nghị xem xét sửa đổi mẫu hợp đồng lao động dành cho người lao động Việt Nam làm việc trong các đơn vị sản xuất, công trường xây dựng, các đơn vị dịch vụ xã hội, các đơn vị nghành nông nghiệp (mẫu H1/HĐLĐ-NM-NN-2021) để bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài.

Theo đó, đề nghị sửa khoản 1 Điều 4 (bỏ nội dung “Bên B phải ở lại nơi Bên A bố trí, không được tự ý chuyển ra ở bên ngoài”) và điểm 12, khoản 2, Điều 14 (bỏ nội dung liên quan đến việc “người lao động phải bồi thường thiệt hại (nếu có) khi bị buộc phải chấm dứt hợp đồng trước hạn và điều chỉnh nội dung lý do chấm dứt hợp đồng do “Bên B thực sự không thể đảm nhận được công việc đang được phân công” sang diện phải được thông báo trước theo Điều 16 của Luật Lao động cơ bản) trong mẫu Hợp đồng H1/HĐLĐ-NM-NN-2021.

Ngày 29/11/2021, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đã chỉnh sửa các nội dung trên tại mẫu H1/HĐLĐ-NM-NN-2022 và các nội dung tương ứng tại các mẫu hợp đồng cho lao động làm việc trong các ngành nghề khác (mẫu H2/HĐLĐ-GĐ-2022, H3/HĐLĐ-PDDB-2022, H4/HĐLĐ-TVTC-2022). Các mẫu hợp đồng lao động mới bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2022. Cơ quan này đã đưa các mẫu hợp đồng mới lên trên website của Ban.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo các doanh nghiệp biết để chủ động thông tin tới người lao động trước khi đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc); điều chỉnh các nội dung tương ứng (nếu có) trong hợp đồng lao động đưa người lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc). Đồng thời, phối hợp đối tác hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thực hiện các quy định mới nêu trên.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các doanh nghiệp kịp thời phản ánh tới Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc) để cùng phối hợp xử lý.