Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng

NDO -

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 11 (khóa IX). Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam tới 10 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố có Ủy viên Đoàn Chủ tịch cư trú. 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Diệp Vinh)
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Diệp Vinh)

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đồng chí  Phó Chủ tịch: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch  Đỗ Văn Chiến nêu rõ, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021 có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng sâu rộng, tác động nhiều mặt của đại dịch Covid-19. Những kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp là rất đáng trân trọng. Tuy nhiên qua hoạt động thực tiễn, chúng ta đã bộc lộ được nhiều hạn chế, bất cập, cần được chỉ rõ nguyên nhân để khắc phục.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã hoàn thành tốt nhiều nhiệm vụ quan trọng -0
(Ảnh: Diệp Vinh) 

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021 cho biết, năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song về cơ bản chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp tình hình thực tế. Phương thức hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới, chú trọng tính hiệu quả, thực chất, nhằm góp phần nâng cao tính đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hệ thống Mặt trận không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có những mặt công tác đạt kết quả nổi bật, tích cực, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đồng tình, hưởng ứng.

Nét nổi bật năm 2021, do triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, có những nhiệm vụ phát sinh, mới, khó, chưa có tiền lệ, quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, song do có sự chủ động, sáng tạo, bám sát ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; chú trọng phối hợp Quốc hội, Chính phủ, ban, bộ, ngành, ở Trung ương, chính quyền các cấp ở địa phương; sự phối hợp thống nhất hành động với tổ chức thành viên, do đó, về cơ bản các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội.

Trong năm 2021, hoạt động của công tác Mặt trận đã để lại những dấu ấn nổi bật như: Tham gia tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội; Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; Vận động nhân dân triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận phát động…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, căn cứ vào chương trình làm việc toàn khóa và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo xây dựng thành kế hoạch cụ thể, giải pháp khả thi có kế thừa và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc , đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực chủ yếu như nâng cao thực chất chất lượng giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước; tăng cường công tác hiệp thương, phối hợp hành động, tạo nên sức mạnh của hệ thống Mặt trận Tổ quốc  từ Trung ương đến địa phương.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch  đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2021 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022; Báo cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2021 và Kế hoạch giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án “Tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yều cầu tình hình mới”.

Trong đó, các đại biểu nhấn mạnh, hoạt động giám sát, phản biện của Mặt trận không cần làm nhiều mà nên tập trung trọng điểm và làm đến nơi đến chốn, qua  đó  tạo sự tin cậy đối với nhân dân. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần xác định nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề về hoạch định chính sách, góp phần khắc phục những kẽ hở, ngăn chặn kịp thời những sai phạm.

Có ý kiến đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đẩy nhanh tiến độ bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Mặt trận, bởi hiện nay, nhân dân quan tâm từng ngày, từng giờ tình hình xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, mỗi cán bộ cần được nâng cao năng lực trình độ để đáp ứng với nhu cầu đặt ra của tình hình mới. Bên cạnh đó,  công tác nghiên cứu khoa học của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất quan trọng và cần được tập trung thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới...