Thảo luận đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

Ra mắt Mạng lưới doanh nghiệp ứng phó với thiên tai khu vực miền trung

Ngày 28/10, tại Đà Nẵng, đã diễn ra Hội thảo “Thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân trong thực hiện Kế hoạch quốc gia về phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu" và ra mắt Mạng lưới doanh nghiệp ứng phó với rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và dịch bệnh khu vực miền trung.
Cửa lấy nước của Nhà máy nước mặt sông Đuống.

Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch nông thôn

Từ năm 2018 đến nay, thành phố Hà Nội chấp thuận cho 23 nhà đầu tư triển khai 40 dự án cấp nước tại khu vực ngoại thành, đưa tỷ lệ người dân khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch tăng từ 37% (năm 2016) lên 78%. Để hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 phủ kín mạng cấp nước sạch nông thôn, thành phố triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.