Hoàn thiện cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí

Hoàn thiện cơ sở pháp lý để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí

Một trong những chính sách mới của Luật Dầu khí (sửa đổi) vừa được Quốc hội nhất trí thông qua có đề cập đến chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu để nâng cao hiệu quả của hoạt động này, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền quốc gia.
Ảnh minh họa.

Để hợp đồng dầu khí tăng tính khả thi và phù hợp với thực tiễn

Trong sửa đổi Luật Dầu khí, hợp đồng dầu khí là một nội dung quan trọng nhận được sự quan tâm rất lớn của cơ quan quản lý, nhà làm luật, các chuyên gia, doanh nghiệp. Bởi đây là văn bản pháp lý quan trọng gắn liền với quá trình triển khai các hoạt động dầu khí. Đến nay, Dự thảo Luật đã tiếp thu, sửa đổi nhiều vấn đề trong hợp đồng dầu khí, nhận được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần tiếp tục xem xét, chỉnh lý để Dự thảo Luật tăng tính khả thi, đi vào cuộc sống và không tạo ra những rào cản mới.
Các đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận tại tổ chiều 3/6. (Ảnh: LINH NGUYÊN)

Cần làm rõ hơn quy định điều tra cơ bản về dầu khí

Đồng tình với việc cần thiết mở rộng phạm vi điều chỉnh trong dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi) liên quan hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần làm rõ hơn một số quy định liên quan để tiếp tục hoàn thiện hoạt động quan trọng trong phát triển ngành dầu khí quốc gia này.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội sáng 3/6. (Ảnh: NGUYÊN KHOA)

Dỡ bỏ rào cản, cải thiện môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí

Xuất phát từ tình hình thực tiễn, việc xây dựng Luật Dầu khí (sửa đổi) là cần thiết, nhằm tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong quản lý nhà nước, loại bỏ rào cản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư, góp phần cải thiện mức độ hấp dẫn của môi trường đầu tư trong lĩnh vực dầu khí.