Lựa chọn giáo viên ra đề thi tốt nghiệp năm 2024 phù hợp chương trình mới

NDO - Chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ. Đặc biệt, chú trọng lựa chọn giáo viên ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
0:00 / 0:00
0:00
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2023-2024. Theo đó, đối với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ ở trường phổ thông theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi.

Để tổ chức tốt kỳ thi này, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện tổ chức; xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn và dự phòng để xử lý những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức thi, nhất là ứng phó với diễn biến phức tạp của thiên tai, dịch bệnh (nếu có).

Tinh thần chung là tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2023; xúc tiến chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 ngay trong năm học 2023-2024; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên và toàn xã hội về kỳ thi năm 2024 cũng như phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025.

Đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định, yêu cầu trong văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường chức năng quản lý nhà nước, gắn kết trách nhiệm chỉ đạo, quản lý tổ chức thi và thanh tra, kiểm tra của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố và trách nhiệm tham mưu của Sở Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo tổ chức thi tại địa phương; tăng cường bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ làm công tác khảo thí; lựa chọn, tổ chức tập huấn lực lượng giáo viên xây dựng câu hỏi thi, ra đề thi phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác lựa chọn chuẩn bị nhân sự cho kỳ thi tốt nghiệp; tăng cường quán triệt quy chế thi; nâng cao chất lượng công tác tập huấn nghiệp vụ cho tất cả các đối tượng, lực lượng tham gia tổ chức thi; chú trọng tập huấn kỹ nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi…