Hổ Đông dương. (Ảnh: Đặng Huy Phương)

Năm Dần nói chuyện hổ

Dũng mãnh, quyền uy và luôn biểu hiện cho khát vọng sinh tồn của rừng xanh, “chúa sơn lâm” từ lâu đã trở thành biểu tượng cho những gì mạnh nhất. Cùng bàn luận về những cái nhất và những điều ít ai biết của loài thú quý hiếm này để hướng đến mục tiêu bảo tồn bền vững hổ.