Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON-95 tăng gần 500 đồng/lít

Ngày 21/6, Liên Bộ Công thương-Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo định kỳ, theo đó tăng 185 đồng mỗi lít xăng E5 RON 92, tăng 498 đồng mỗi lít xăng RON 95. Đây là đợt xăng tăng giá lần thứ bảy liên tiếp từ 21/4 đến nay, và sau đợt tăng này, giá xăng RON 95-III lại tiếp tục lập đỉnh mới, lên gần 33 nghìn đồng một lít.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON-95 tăng hơn 900 đồng/lít

Ngày 1/6, Liên Bộ Công thương-Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ, theo đó tăng 602 đồng mỗi lít xăng E5 RON 92, tăng 921 đồng mỗi lít xăng RON 95. Đây là đợt xăng tăng giá lần thứ năm liên tiếp từ 21/4 đến nay, và sau đợt tăng này, giá xăng RON 95-III lại tiếp tục lập đỉnh mới, lên 31.578 đồng một lít.