Lịch Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022

NDO -

Theo lịch thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, các thí sinh trên cả nước đến làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi vào ngày 6/7. Đến ngày 7/7 các thí sinh chính thức dự thi các bài thi.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kỳ thi có 5 bài thi, trong đó 3 bài thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, 2 bài thi tự chọn là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Để được xét công nhận tốt nghiệp, thí sinh phải làm đủ 4 bài thi (3 ba bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn). Kỳ thi có 1 buổi thi dự phòng vào sáng 9/7.

Lịch cụ thể các buổi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022:

Lịch Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 -0