Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ 2 đến 6/8

NDO -

Danh sách các doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông, trên các sàn HoSE, HNX và UPCoM, tuần từ ngày 2 đến 6/8.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

* Ngày 22/9, CTCP Viglacera Đông Triều (UPCoM: DTC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 5-8 và ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là 6-8.

* Ngày 19/8, CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 25/8, CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 25/8, CTCP Miền Đông (HOSE: MDG) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 8/9, CTCP Xi-măng VICEM Hải Vân (HOSE: HVX) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 24/8, CTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam (UPCoM: SAL) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 445 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 30/8, CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (UPCoM: VLB) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 3.645 đồng/CP, ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HOSE: TTA) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 cổ phiếu được mua 8 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 5-8 và ngày ĐKCC là 6-8.

* Ngày 25/8, CTCP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Bình Thuận (UPCoM: BMD) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.020 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 25/8, CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 26/8, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày GDKHQ là 4-8 và ngày ĐKCC là 5-8.

* Ngày 20/8, CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCoM: AGP) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày GDKHQ là 3-8 và ngày ĐKCC là 4-8.

* Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:25 (người sở hữu 100 cổ phiếu được mua 25 cổ phiếu mới), ngày GDKHQ là 2-8 và ngày ĐKCC là 3-8.