Lan tỏa mô hình Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong những ngày cả thành phố mang tên Bác nô nức chào đón 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (đại diện là chi nhánh nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh) đã trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách chi bộ điện tử cho Quận ủy quận Phú Nhuận.
0:00 / 0:00
0:00
 Trao tặng sách cho các phường thuộc quận Phú Nhuận.
Trao tặng sách cho các phường thuộc quận Phú Nhuận.

Buổi lễ trao tặng Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách chi bộ điện tử của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật diễn ra tại Trung tâm Chính trị quận Phú Nhuận. Dù trời mưa khá lớn nhưng đông đảo cán bộ, đảng viên, bạn đọc trẻ đã đến dự. Khu vực giới thiệu Tủ sách chi bộ điện tử thu hút khá đông các bạn đọc lớn tuổi khi mọi người tranh thủ làm quen các thao tác để có thể tìm đọc những quyển sách hay của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cũng trong buổi lễ trao sách ý nghĩa này, ban tổ chức thực hiện buổi tọa đàm giới thiệu cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với độc giả quận Phú Nhuận. Cô Vũ Thúy Hòa, khu phố 5, phường 9, quận Phú Nhuận chia sẻ, qua phần trình bày của các chuyên gia tại buổi tọa đàm, cô cảm nhận sâu sắc hơn về cuốn sách.

Đây là một tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng ta về mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, rất cần thiết cho mỗi người cán bộ, đảng viên.

Từ năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xây dựng hệ thống xuất bản và phát hành sách điện tử trực tuyến, góp phần đẩy mạnh việc đưa các tài liệu lý luận chính trị, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc bằng những hình thức ngày càng thuận tiện, dễ dàng hơn.

Đến nay, trang sách điện tử Stbook.vn của Nhà xuất bản đã xuất bản, phát hành được hơn 500 ấn phẩm điện tử, trong đó có nhiều ấn phẩm phục vụ bạn đọc miễn phí. Tại trang Stbook.vn, Nhà xuất bản đã xây dựng hàng chục tủ sách điện tử với các chủ đề đặc thù, nhằm giúp bạn đọc tìm kiếm và sử dụng các tư liệu một cách dễ dàng, thuận tiện hơn.

Theo bà Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, bên cạnh việc trao tặng 67 tựa sách giấy thuộc Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tủ sách chi bộ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng trao tặng tài khoản sử dụng hai tủ sách điện tử, gồm Tủ sách chi bộ và Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho Quận ủy Phú Nhuận. Bạn đọc có thể truy cập miễn phí rất nhiều ấn phẩm trong các tủ sách này tại trang Stbook.vn, trên thiết bị điện tử cá nhân.

Bà Nguyễn Hoài Anh cho biết thêm: Đến nay, Tủ sách đã cập nhật được hơn 80 ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn, tập trung vào các nội dung: nghiệp vụ công tác Đảng, chính quyền, công tác đoàn thể ở cơ sở; sách phổ biến pháp luật, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Gần đây nhất, Tủ sách đã được bổ sung các tài liệu học tập, nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. “Đối với Tủ sách bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đến nay chúng tôi đã tập hợp 160 đầu sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành liên quan chủ đề này, bao gồm: các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sách viết về Người; sách về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; sách về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam...”- bà Nguyễn Hoài Anh chia sẻ.

Việc trao tặng sách lần này cung cấp thêm nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên Quận ủy Phú Nhuận tham khảo, nghiên cứu, học tập, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Đồng thời, qua đây góp phần lan tỏa tinh thần yêu sách, xây dựng phong trào đọc sách, phát triển văn hóa đọc, xây dựng xã hội học tập. Hoạt động này cũng góp phần phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, qua đó củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.