Làm rõ những vướng mắc của Luật Phí và lệ phí

NDO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý với Bộ Tài chính về xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Theo đó, một số nội trong Dự thảo cần thể hiện rõ ràng và chi tiết hơn để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thuận lợi, dễ dàng và thống nhất. 
0:00 / 0:00
0:00
Thu phí không dừng tại Trạm thu phí Cao Bồ trên Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: MINH TRANG)
Thu phí không dừng tại Trạm thu phí Cao Bồ trên Cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. (Ảnh: MINH TRANG)

Về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí và quyết toán phí, Dự thảo quy định đồng tiền thu nộp phí, lệ phí, trong đó hướng dẫn xác định tỷ giá khi quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam trong trường hợp thu phí, lệ phí bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác.

Đồng thời, người nộp phí, lệ phí có thể nộp thông qua "tổ chức tín dụng, tổ chức dịch vụ và hình thức khác theo quy định của pháp luật".

Theo VCCI, nội dung này đang chưa rõ cho trường hợp nếu nộp phí, lệ phí bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thông qua "tổ chức dịch vụ" thì xác định tỷ giá như thế nào. Vì vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét và quy định rõ ràng hơn với trường hợp này để bảo đảm sự thống nhất trong các quy định.

Hay với việc xác định tỷ lệ để lại và quản lý, sử dụng phí, Dự thảo đã đưa ra hai phương án điều chỉnh về cơ chế tài chính đặc thù.

Theo đó, phương án 1 là giữ nguyên như quy định hiện hành, cho phép cơ quan áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù được áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Phương án 2 là bãi bỏ các nội dung chi liên quan đến chi tiền lương và chi đầu tư từ tiền phí để lại; bỏ khoản 3 quy định về chi cơ quan nhà nước áp dụng cơ chế tài chính gắn với đặc thù theo quy định riêng của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ

VCCI cho rằng, lựa chọn theo phương án 1 là hợp lý, bởi vì tạo sự tự chủ kinh phí, phù hợp với tính chất đặc thù của các cơ quan nhà nước làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công.

Tuy nhiên, trong phương án 1, việc bổ sung thêm cụm từ "cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương" cần được xem xét lại.

Bởi theo nhận định của VCCI, dù quy định này về mục tiêu chính sách là phù hợp, nhưng lại chưa bảo đảm về tính minh bạch; không thể xác định chính xác thời điểm nào được cho là thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương.

Mặt khác, đến thời điểm thực hiện cải cách tiền lương thì tổ chức thu phí có được phép chi các khoản theo quy định tại khoản 2 Điều 5 nữa không? Khoản chi nào được phép, khoản chi nào không được phép?

Để bảo đảm tính minh bạch và thuận lợi khi thực hiện, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ cụm từ "cho tới khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban chấp hành Trung ương".

Tại thời điểm thực hiện cải cách tiền tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, cơ quan có thẩm quyền sẽ ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi quy định vấn đề về cơ chế tự chủ tài chính của các cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công.