Tại kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020 (Ảnh: THUỶ NGUYÊN)

Lưu ý về những điểm mới khi đăng ký nguyện vọng thi lớp 10 năm 2021

Khác với các kỳ tuyển sinh những năm trước mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 2 nguyện vọng, kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội năm nay được điều chỉnh, cho phép thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Thí sinh cần lưu ý một số điểm mới khi tiến hành đăng ký dự tuyển năm nay.