Kỷ luật Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình

NDO - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình vừa họp tháng 9, xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến vi phạm các quy định đấu thầu liên quan đến Công ty Việt Á.
0:00 / 0:00
0:00
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình.
Trụ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Kiều Đình Vì, Bí Thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình và đồng chí Bùi Thanh Tuyền, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kế toán-Tài chính, phòng Kế hoạch nghiệp vụ bằng hình thức cảnh cáo.

Cụ thể, đồng chí Kiều Đình Vì, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình chịu trách nhiệm chính với những khuyết điểm của Đảng ủy: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy đã buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Những khuyết điểm vi phạm của đồng chí Kiều Đình Vì đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Đối với đồng chí Bùi Thanh Tuyền, Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kế toán-Tài chính, phòng Kế hoạch nghiệp vụ; với trách nhiệm làm Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán đã thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo phòng thực hiện nhiệm vụ giúp Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các dự án mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2.

Từ đó, dẫn đến việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật khi thực hiện đấu thầu đối với 2 gói thầu mua sắm sinh phẩm xét nghiệm, test kháng nguyên SARS-CoV-2 với Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á đã vi phạm quy định về các điều cấm trong công tác đấu thầu. Những khuyết điểm vi phạm của đồng chí Bùi Thanh Tuyền đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Hòa Bình quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình bằng hình thức khiển trách…