Kiên Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc cấp căn cước công dân

NDO -

Sáng 17-4, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang, Nguyễn Văn Hiền cho biết: Để đẩy mạnh việc cấp căn cước công dân (CCCD) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra, Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đã có công văn chỉ đạo cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Công an huyện Châu Thành thực hiện cấp thẻ CCCD cho người dân.
Công an huyện Châu Thành thực hiện cấp thẻ CCCD cho người dân.

Theo đó, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động cả hệ thống chính trị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Dự án cơ sở dữ liệu về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD; sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, trong đó xác định việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư và cấp CCCD góp phần tích cực trong xây dựng chính quyền điện tử, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm thực hiện quyên, nghĩa vụ của công dân...

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho lực lượng Công an thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng cấp thẻ CCCD; quan tâm hỗ trợ kính phí phục vụ công tác cấp thẻ CCCD tại địa phương; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện cấp CCCD trên địa bàn.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp CCCD trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu giải pháp thực hiện bảo đảm phù hợp, hiệu quả với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, bảo đảm tiến độ, chất lượng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các huyện, thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn quần chúng nhân dân, nhằm hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ đối với việc làm thẻ CCCD, chủ động đến các địa điểm khai nhận hồ sơ cấp CCCD; quan tâm hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị, bố trí địa điểm cấp CCCD, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng Công an thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quân chúng nhân dân tích cực hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, kịp thời cung cấp, khai báo thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư và cấp CCCD trên địa bàn tỉnh…

Kiên Giang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc cấp CCCD -0
 Nhiều hoạt động hỗ trợ cho công tác cấp thẻ CCCD được thực hiện tại Kiên Giang.

Theo kế hoạch, tỉnh Kiên Giang phấn đầu đến hết ngày 30-6 sẽ hoàn thành việc cấp 1.171.200 thẻ CCCD cho người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, hiện kết quả triển khai thực hiện thu nhận hồ sơ cấp CCCD còn chậm so với tiên độ đề ra, chỉ đạt khoảng 23% so với chỉ tiêu của Bộ Công an giao.

Theo đó, nguyên nhân chủ yếu do người dân chưa hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm CCCD; một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; chưa kịp thời hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình triển khai, thực hiện cấp CCCD tại địa phương…

Triển khai cấp căn cước công dân mới