Kiểm tra việc thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hải Phòng

Chiều 8/12, tại Hải Phòng, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn kiểm tra có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn Kiểm tra số 1 đã công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước theo Kế hoạch số 35-KH/BCĐTW đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật để tổ chức thực hiện. Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan có thẩm quyền của thành phố ban hành bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành; chỉ đạo thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát của Trung ương về khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật lĩnh vực quản lý, sử dụng đất… Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm khắc phục.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, trong đó nổi bật là đã xác định được đúng trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế theo chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành, tổ chức thực hiện, góp phần hạn chế sơ hở, bất cập dẫn đến tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực này.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng sớm xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra; khẩn trương rà soát, xác định những chủ trương, chính sách của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cần tiếp tục được thể chế hóa, cụ thể hoá thành pháp luật theo thẩm quyền của Thành phố; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thể chế hóa, cụ thể hóa.

Thành ủy quan tâm hơn nữa việc rà soát các văn bản pháp luật đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các văn bản có nội dung không đúng, không phù hợp với quy định của pháp luật; chỉ đạo làm rõ, xử lý trách nhiệm trong việc tham mưu ban hành chính sách, pháp luật có thiết sót, sơ hở, bất cập hoặc chậm phát hiện, xử lý không kịp thời những sơ hở, bất cập trong văn bản pháp luật đã ban hành.

Các cơ quan chức năng của địa phương chú trọng phát hiện, kiến nghị khắc phục sơ hở, bất cập trong các văn bản pháp luật qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử và qua phản ánh của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.