Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng

NDO - Sơ bộ kết quả kiểm toán 8 tháng đầu năm 2022, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng, đồng thời kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 102 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không phù hợp.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt về công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.
Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tóm tắt về công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

Chiều 12/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước.

Tại phiên họp, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán trong năm 2022 đã bám sát Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước và định hướng lớn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán được chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ, tham gia ý kiến của các cơ quan có liên quan; không kiểm toán đối với những đầu mối, đơn vị đã được Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thanh tra, kiểm tra nhằm giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lắp.

Cùng với nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, Kiểm toán Nhà nước cũng đã tập trung nâng cao chất lượng kế hoạch kiểm toán từng cuộc kiểm toán, chú trọng kiểm toán tổng hợp để đánh giá sâu và toàn diện hơn việc quản lý, điều hành của từng cấp, từng đơn vị cũng như tập trung đánh giá tính hiệu lực của cơ chế, chính sách, giúp chất lượng kiểm toán được nâng lên rõ rệt.

Tính đến ngày 31/8/2022, Kiểm toán Nhà nước đã xét duyệt 200 kế hoạch kiểm toán, triển khai 184/231 đoàn kiểm toán; kết thúc kiểm toán 140 cuộc, xét duyệt 202 dự thảo báo cáo kiểm toán; phát hành 162 báo cáo kiểm toán.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng ảnh 1

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán Nhà nước chiều 12/9.

Sơ bộ kết quả kiểm toán 8 tháng đầu năm 2022, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng; kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 102 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhiều tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm…

Về kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán, các đơn vị đã thực hiện 37.924,2 tỷ đồng, đạt 56,3% (cùng kỳ năm trước 49,9%); các cơ quan đã sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 15 văn bản quy phạm pháp luật thay thế các văn bản không phù hợp; có 24 báo cáo có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân được thực hiện.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, thực hiện quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Kiểm toán Nhà nước đã ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của ngành và Kế hoạch của Tổng Kiểm toán Nhà nước - thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tổng Kiểm toán Nhà nước đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trước và trong quá trình kiểm toán, theo đó yêu cầu toàn ngành tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành và trong hoạt động kiểm toán. Đồng thời, lựa chọn ngẫu nhiên 34 trường hợp thuộc 6 đơn vị trong ngành để tiến hành thanh tra việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định.

Đặc biệt, trong 8 tháng đầu năm 2022, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định 8 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; cung cấp 724 báo cáo kiểm toán, các tài liệu có liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát và xây dựng chương trình công tác.

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước đã tích cực phối hợp, tham gia với các cơ quan có liên quan trong việc chỉ đạo rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực. Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước đã xây dựng xong “Đề án quy định về kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động kiểm toán” để phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương xây dựng dự thảo Đề án và quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Về kế hoạch kiểm toán năm 2023, Kiểm toán Nhà nước dự kiến thực hiện 141 nhiệm vụ kiểm toán, giảm 37 nhiệm vụ so với kế hoạch kiểm toán năm 2022.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng ảnh 2

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách cơ bản nhất trí với đánh giá của Kiểm toán Nhà nước; ghi nhận kết quả và những nỗ lực thực hiện kế hoạch kiểm toán năm 2022 của ngành kiểm toán.

Ông Cường nêu rõ, kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán trong 8 tháng đầu năm đạt tỷ lệ 56,3% (37.924,2 tỷ đồng), cao hơn so với cùng kỳ năm trước (49,9%), nhưng còn thấp so với yêu cầu. Do vậy, Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị kiểm toán để nâng cao tỷ lệ thực hiện và thu hồi tiền, tài sản vi phạm về ngân sách nhà nước; công khai danh sách các cơ quan, đơn vị không nghiêm túc thực hiện các kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước, đồng thời có giải pháp xử lý dứt điểm, tránh tình trạng không thực hiện kết luận, kiến nghị kéo dài qua nhiều năm.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 22.036 tỷ đồng ảnh 3

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Thường vụ Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được trên nhiều lĩnh vực của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2022, thống nhất với những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo công tác của Kiểm toán Nhà nước, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính, Ngân sách.

Thường vụ Quốc hội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán; tổng kết việc thực hiện thí điểm các cuộc kiểm toán từ xa; có giải pháp nhân rộng, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện kiểm toán toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, trùng lắp. Cùng với đó, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động kiểm toán, tiếp tục công khai minh bạch hoạt động kiểm toán…

Về kế hoạch kiểm toán năm 2023, Thường vụ Quốc hội nhất trí với mục tiêu, định hướng và lĩnh vực kiểm toán như Kiểm toán Nhà nước đề xuất, đề nghị Kiểm toán Nhà nước tiếp tục tập trung thực hiện kiểm toán chuyên đề, kiểm toán phục vụ công tác phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, hoạt động giám sát của Quốc hội, tăng cường kiểm toán việc thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa tiền tệ, những vấn đề liên quan nợ công, bội chi ngân sách, tín dụng ngân hàng, quản lý sử dụng vốn đầu tư công…