Thứ trưởng Công an Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại cuộc họp.

Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử

Ngày 18/3, Bộ Công an tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan để thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Nghị định về định danh và xác thực điện tử. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, Trưởng Ban soạn thảo Nghị định chủ trì cuộc họp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Khẩn trương thực hiện kết nối, đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Chiều 2/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số chủ trì cuộc họp thúc đẩy triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.