Khai mạc Hội báo Xuân tỉnh Điện Biên 2023

NDO - Sáng 11/1, tại thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Điện Biên, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức lễ khai mạc Hội báo xuân Quý Mão 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu các cơ quan cắt băng khai mạc Hội báo xuân Điện Biên 2023.
Đại biểu các cơ quan cắt băng khai mạc Hội báo xuân Điện Biên 2023.

Tham gia Hội báo xuân Điện Biên 2023 có 8 gian trưng bày của các cơ quan có ấn phẩm báo chí, xuất bản phẩm, gồm: Báo Điện Biên Phủ; Đài Phát thanh- Truyền hình; Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên; Hội Văn học Nghệ thuật; các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh Điện Biên; các cơ quan có ấn phẩm trong tỉnh, Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh tỉnh, Thư viện tỉnh.

Thời gian qua, báo chí tỉnh Điện Biên đã có bước phát triển nhanh và khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của nhân dân các dân tộc, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, trong năm 2022, báo chí Điện Biên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Hội báo xuân Quý Mão 2023 được tổ chức trong 2 ngày, 11 và 12/1/2023.