[Infographic] Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: 30 năm nhìn lại

NDO - Trải qua 3 thập kỷ, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc không ngừng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.
[Infographic] Quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc: 30 năm nhìn lại ảnh 1