[Infographic] Kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

NDO - Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”.
[Infographic] Kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 ảnh 1
back to top