[Infographic] Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

NDO - Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 8 luật, 3 nghị quyết, đồng thời xem xét, cho ý kiến đối với 9 dự án luật, trong đó có dự án Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2) và dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi).
[Infographic] Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ảnh 1
[Infographic] Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ảnh 2
[Infographic] Dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV ảnh 3