[Infographic] Đại hội lần thứ XII của Đảng

NDO - Đại hội lần thứ XII của Đảng được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 28/1/2016 tại Hà Nội với sự tham dự của 1.510 đại biểu thay mặt cho hơn 4,5 triệu đảng viên. Đây là Đại hội có số lượng đại biểu đông nhất trong 12 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc.
[Infographic] Đại hội lần thứ XII của Đảng ảnh 1
back to top