[Infographic] Đại hội lần thứ IX của Đảng

NDO - Đại hội lần thứ IX của Đảng được tổ chức từ ngày 19 đến 22/4/2001 tại Hà Nội, với khẩu hiệu hành động: “Trí tuệ, Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới”.
[Infographic] Đại hội lần thứ IX của Đảng ảnh 1
back to top