[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III

NDO - Diễn ra từ ngày 23 đến 25/3/1961, với 677 đại biểu tham dự, Đại hội quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập tổ chức Đoàn, phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Trong nhiệm kỳ, năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh và từ năm 1976 tới nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III ảnh 1