Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống Covid-19 với người nhập cảnh

NDO -

Theo văn bản mới nhất của Bộ Y tế, ban hành ngày 15/3, hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 với người nhập cảnh, người nhập cảnh không phải cách ly, trẻ dưới 2 tuổi nhập cảnh không phải xét nghiệm Covid-19.

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống Covid-19 với người nhập cảnh
Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về phòng, chống Covid-19 với người nhập cảnh -0