Hướng dẫn khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giãn cách xã hội

NDO -

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn về việc khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19.

Ảnh minh họa: Trần Hải.
Ảnh minh họa: Trần Hải.

Văn bản nhấn mạnh, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, quản lý hiệu quả dịch Covid-19”. Theo đó, mức độ dịch bệnh được phân thành 4 cấp độ và do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định trên cơ sở tiêu chí đánh giá do Bộ Y tế ban hành.

Để phù hợp với tình hình mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện một số nội dung sau. Cụ thể:

Trước hết, căn cứ cấp độ dịch bệnh được xác định tại địa phương, biện pháp áp dụng theo cấp độ dịch bệnh quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP nêu trên, Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp Sở Y tế và các cơ sở y tế tổ chức thực hiện việc khám, chữa bệnh (khám, chữa bệnh) cho người có thẻ bảo hiểm y tế thuận lợi, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện các hướng dẫn về khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam liên quan đến dịch bệnh Covid-19 tại các Công văn số 6373/BYT-BH ngày 6/8/2021, Công văn số 3100/BYT-BH ngày 20/4/2021, Công văn số 5028/BYT-KHTC ngày 23/6/2021, Công văn số 2172/BHXH-CSYT ngày 22/7/2021 và các hướng dẫn khác có liên quan khi chưa có quy định thay thế.

Cùng với đó, phối hợp các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh. Trong đó lưu ý các trường hợp người bệnh được chỉ định làm xét nghiệm Covid-19; thực hiện phục hồi chức năng các di chứng về vận động, hô hấp...  sau điều trị bệnh Covid-19. Bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện giám định và thanh toán theo các quy định hiện hành.

Được biết, lũy kế đến hết tháng 8 năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế trên cả nước đạt hơn 85,2 triệu người. Qua đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của toàn dân đạt 87,33%.

Cuối cùng, Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời không áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. Vì vậy, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp Sở Y tế thông báo tới các cơ sở khám, chữa bệnh và hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y tế về việc tạm dừng thực hiện nội dung tại điểm a, Khoản 2 Công văn số 2259/BHXH-CSYT ngày 29/7/2021 của BHXH Việt Nam hướng dẫn khám, chữa bệnh và thanh toán khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19. Bảo hiểm xã hội các tỉnh có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời, tạo thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổ chức thực hiện theo hướng dẫn nêu trên, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết.