Hợp tác thiết kế mô hình, nền tảng giúp Khánh Hòa đẩy mạnh chuyển đổi số

NDO -

UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần FPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số tổng thể và toàn diện giai đoạn 2021-2025 nhằm hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa phát triển chính quyền số, hướng đến mục tiêu trở thành một trong những tỉnh đi đầu cả nước về chuyển đổi số với 3 trụ cột: Chính quyền số-Kinh tế số-Xã hội số.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình ký kết trực tuyến tại 2 đầu cầu Khánh Hòa và Hà Nội.
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình ký kết trực tuyến tại 2 đầu cầu Khánh Hòa và Hà Nội.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ huy động mọi nguồn lực tư vấn, đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa một cách tổng thể và toàn diện từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở; từ cơ quan nhà nước, đến người dân, doanh nghiệp về cách quản lý và điều hành. Đồng thời thúc đẩy phương thức sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ hàng hóa dựa trên công nghệ số; phát triển nền tảng số phục vụ kết nối liên thông đa chiều, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn... 

FPT cũng sẽ khảo sát, đánh giá và tư vấn hỗ trợ Khánh Hòa triển khai thí điểm xây dựng mô hình đô thị thông minh tại thành phố Nha Trang theo hướng kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 và quản lý, phát triển kinh tế-xã hội bằng công nghệ. 

Hai bên cũng sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá và tư vấn phát triển khu (cụm) Công nghệ thông tin tập trung, các tổ hợp giáo dục đào tạo tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành các chủ trương mới phát triển tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã có nghị quyết chuyên đề và thỏa thuận hợp tác này là hành động thiết thực nhất giúp tỉnh hiện thực hóa các chủ trương, chương trình chuyển đổi số đã được ban hành, thúc đẩy hồi phục và phát triển kinh tế của tỉnh mạnh mẽ. 

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh mong muốn FPT sẽ tư vấn, thiết kế những mô hình, nền tảng chuyển đổi số và xác định các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm và thứ tự ưu tiên trong triển khai để mang lại hiệu quả cao nhất. 

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT Trương Gia Bình cho biết, FPT cam kết thỏa thuận hợp tác này không chỉ giới hạn trong phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số mà là hợp tác toàn diện từ quy hoạch đến triển khai hướng đến mục tiêu vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.  

Trước đó, FPT, Công ty TNHH McKinsey & Company Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cũng đã ký kết thỏa thuận Lập quy hoạch tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 hướng đến mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước vào năm 2025. 

Hiện FPT và McKinsey đã hoàn thành việc khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu tổng thể và toàn diện ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực và đơn vị trong toàn tỉnh. Đồng thời, đưa ra một số đề xuất, định hướng bám sát các đặc thù kinh tế-xã hội và tiềm năng cơ hội của tỉnh, bảo đảm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững. Hai bên cũng đang gấp rút hoàn thiện bản Dự thảo quy hoạch để sớm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bản quy hoạch này cũng sẽ là cơ sở quan trọng để tỉnh xây dựng chiến lược, chương trình hành động chuyển đổi số bám sát yêu cầu và nhu cầu của từng ngành, lĩnh vực, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, với lợi thế và tiềm năng về biển đảo, nguồn nhân lực dồi dào, Khánh Hòa có đủ điều kiện để phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội. Tỉnh đã và đang có các chính sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư vào lĩnh vực thế mạnh của tỉnh như: du lịch, dịch vụ, đóng tàu, chế biến thủy hải sản, xã hội hóa giáo dục và y tế... Ngoài ra, tỉnh cũng chú ý đến việc đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, tạo cơ chế mở về liên doanh, liên kết, hợp tác thực hiện dự án đầu tư... theo hướng Khánh Hòa sẽ là nơi đầu tư an toàn và phát triển.