Hơn 3.500 người cam kết tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

NDO - Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Ban Chỉ đạo 138) đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.
0:00 / 0:00
0:00
Trao thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
Trao thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại đây, Chủ tịch UBND xã Hoàng Anh Thắm nhấn mạnh, vinh dự là địa phương được chọn tổ chức điểm tại tỉnh Yên Bái, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 138 xã Việt Cường đã bám sát các nội dung chỉ đạo của cấp trên, ban hành các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng thời xã đã tổ chức 16 buổi tuyên truyền với hơn 1.000 lượt người tham gia; tổ chức cho hơn 2.400 hộ với hơn 3.500 người ký cam kết tham gia bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm như: Mô hình đường điện chiếu sáng an ninh, trường học an ninh, camera giám sát an ninh....

Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng chức năng gần 50 nguồn tin, trong đó có 16 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ 2 vụ việc với 5 trường hợp vi phạm, được xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Ngô Hạnh Phúc đã yêu cầu cấp ủy, chính quyền, công an các cấp huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để mọi tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về an ninh trật tự.

Mặt khác, Phó Chủ tịch Ngô Hạnh Phúc yêu cầu xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự cơ sở…

Dịp này, Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho tập thể cán bộ và nhân dân xã Việt Cường, Ban Chỉ đạo 138 Tỉnh Yên Bái khen thưởng cho 5 cá nhân; Công an tỉnh, UBND huyện Trấn Yên tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.