Hơn 2.000 doanh nghiệp tại Bắc Ninh tham gia đối thoại về chính sách thuế

NDO -

Ngày 4/4, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị đối thoại với người nộp thuế về việc triển khai áp dụng thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định về hóa đơn, chứng từ và giải đáp các vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế lần thứ 2 năm 2022. 

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Ngô Xuân Tòng nhấn mạnh: Hội nghị đối thoại với người nộp thuế là hoạt động thường niên của Cục Thuế tỉnh nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết những kiến nghị của các doanh nghiệp, từ đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý trong quy trình thực hiện thu thuế, khai, nộp thuế… tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và phát triển bền vững, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Tại Hội nghị, hơn 2.000 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế quản lý được phổ biến những điểm cần lưu ý trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 năm 2019; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý Thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Quyết định số 1832/QĐ-BTC và Quyết định số 206/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về áp dụng hóa đơn điện tử tại các tỉnh, thành phố.

Các doanh nghiệp cũng được nghe các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (TVAN) giới thiệu những nét đặc trưng, ưu điểm của các ứng dụng hóa đơn điện tử, cách đăng ký, chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, đại diện lãnh đạo, các phòng, ban chuyên môn của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đã giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện chính sách thuế liên quan tới thời điểm lập hóa đơn đối với trường hợp giao hàng nhiều lần, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; đối tượng áp dụng hóa đơn giá trị gia tăng; phương thức bảo quản, lưu trữ hóa đơn điện tử; đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế; các hình thức hóa đơn điện tử… Qua đó, giúp cho các doanh nghiệp, người nộp thuế nắm vững điểm mới của chính sách thuế, cùng tìm ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại cơ sở, góp phần hoàn thành dự toán thu của tỉnh năm 2022.