Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

NDO -

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 4 đến 13/5, thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022. Tính đến hơn 17 giờ cùng ngày, cả nước có 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 em (chiếm 93,32%); thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 em (chiếm 6,68%).

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo lần đầu tiên triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến. Theo đó, thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi; thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

Từ ngày 26 đến 29/4, trường phổ thông cấp cho các thí sinh đang học lớp 12 tài khoản (là số căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của thí sinh; trường hợp thí sinh không có căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân thì sử dụng mã số định danh được cơ quan công an cấp để thay thế) và mật khẩu để truy cập hệ thống quản lý thi.

Các thí sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu cho đến hết ngày 3/5. Thí sinh bắt đầu thực hiện đăng ký dự thi chính thức từ ngày 4 đến 13/5.

Theo thống kê đến 17 giờ ngày 13/5, cả nước có 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, số thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là 934.186 em (chiếm 93,32%); số thí sinh đăng ký dự thi trực tiếp là 66.827 em (chiếm 6,68%).

Qua phân tích số liệu, tổng số thí sinh tự do là 58.797 em (chiếm 5,87%); thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT là 103.374 em (chiếm 10,33%); thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tuyển sinh là 38.108 (chiếm 3,81%).

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển sinh là 859.531 em (chiếm 85,87%). Thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên là 319.676 em (chiếm 31,94%); đăng ký bài thi tổ hợp Khoa học xã hội là 555.813 em (chiếm 55,53%).

Trong các ngày đăng ký dự thi, hệ thống quản lý thi hoạt động ổn định, việc đăng ký dự thi của thí sinh diễn ra cơ bản thuận lợi.