Vĩnh Phúc:

Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Chiều 3/2, tại thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên - Lý luận và thực tiễn”.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo đại biểu từ nhiều cơ quan Trung ương và các địa phương tham dự Hội thảo.
Đông đảo đại biểu từ nhiều cơ quan Trung ương và các địa phương tham dự Hội thảo.

Chủ trì Hội thảo gồm các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo một số cơ quan Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh ủy, thành ủy; các nhà khoa học và đông đảo cán bộ làm công tác xây dựng Đảng.

Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ảnh 1
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên. Đồng chí đề nghị các đại biểu thảo luận, cụ thể hoá các nhóm giải pháp, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, đặc biệt là đối với 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tại Hội thảo, các đại biểu, nhà khoa học đóng góp nhiều ý kiến có giá trị về nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới; công tác phát triển đảng viên để tạo nguồn kế cận cho Đảng; công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đảng viên; vai trò của công đoàn và thanh niên trong công tác kết nạp đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; rà soát, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách…

Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên ảnh 2
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tham luận.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cho biết: Tỉnh ban hành Quy định, hướng dẫn và thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ nữ là cấp phó sở, ban, ngành, đoàn thể; thực hiện gắn công tác điều động luân chuyển cán bộ với thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp huyện không phải là người địa phương. Tỉnh phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban Đảng tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; thí điểm một số cách làm mới như xây dựng chi bộ “bốn tốt”; số tay đảng viên điện tử; sinh hoạt trực tuyến tại một số tổ chức cơ sở đảng...

Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương phân tích, để nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng thì trước tiên cần tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, tạo chuyển biến thực sự mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức tư tưởng trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trước hết là các cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết: Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước, với 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, hơn 47,4 vạn đảng viên. Đảng bộ Hà Nội thường xuyên nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa, triển khai bài bản, sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch, đề án…

Tại Hội thảo, hơn 30 ý kiến tham luận đã tập trung vào những vấn đề chung về nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; nêu rõ thực trạng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên – Lý luận và thực tiễn” góp phần làm sáng rõ hơn những những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, giúp Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nói riêng và các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước tìm ra giải pháp khả thi cho việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong thời gian tới.