Hội thảo khoa học “Đồng chí Đỗ Mười với cách mạng Việt Nam”

NDO -

Sáng 26/1, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Đỗ Mười với cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh đồng chí Đỗ Mười (2/2/1917-2/2/2022). Đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo các nhà khoa học đã tham dự.

Quang cảnh Hội thảo.
Quang cảnh Hội thảo.

Với 29 bản tham luận, các đại biểu, các nhà khoa học đã tập trung thảo luận, tập trung làm rõ những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đỗ Mười; những cống hiến của đồng chí Đỗ Mười trên các phương diện: người cộng sản kiên trung, có những đóng góp to lớn với phong trào cách mạng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ; nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực.

Hội thảo cũng đi sâu phân tích quan điểm của đồng chí Đỗ Mười: Công cuộc đổi mới có nhiều khó khăn và thử thách, thành công hay thất bại phụ thuộc lớn vào đội ngũ cán bộ.

Việc “xây dựng cán bộ lãnh đạo có cơ cấu đồng bộ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có kiến thức và năng lực tổ chức điều hành để đưa đường lối vào cuộc sống là vấn đề có ý nghĩa quyết định. Do vậy, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ nắm vững và vận dụng sáng tạo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước vào hoạt động thực tiễn, trong mọi ngành, mọi cấp và mọi lĩnh vực, nhằm phát huy cao nhất các nguồn lực trong nước, khai thác tốt nhất sức mạnh của dân tộc và thời đại, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, vượt qua mọi thử thách, nhằm đưa đất nước tiến lên vững chắc.

Hội thảo là dịp tưởng nhớ và tri ân sâu sắc những hoạt động, cống hiến của đồng chí Đỗ Mười - nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; người đảng viên cộng sản kiên trung, suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để tiếp nối, phát huy những thành quả cách mạng mà các thế hệ tiền bối đã dày công xây dựng, đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc trên con đường đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa.