Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Giang và Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa mới.

Hà Giang phấn đấu đến năm 2027 triển khai 2.000 sáng kiến của đoàn viên, thanh niên

Ngày 7/9, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang, lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2022-2027) đã biểu quyết, thông qua các chỉ tiêu đến năm 2027, trong đó chỉ tiêu quan trọng là có 2.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.
Quang cảnh hội nghị.

Phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam

Chiều 30/6, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, tổ chức Hội nghị lần thứ nhất.