Hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

NDO -

Ngày 10/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ” nhằm làm rõ luận cứ, luận chứng khoa học để góp phần hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hướng tới xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn.

PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ý kiến tại hội thảo.
PGS. TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đưa ý kiến tại hội thảo.

Dự hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học; đại diện nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương: Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Nội chính Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia…

Tại hội thảo, PGS, TS Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và PGS, TS Ngô Huy Cương, giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng nhiều đại biểu đã trình bày tham luận về tính cấp thiết và những luận cứ khoa học của việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ…

Theo đó, pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ có lịch sử hình thành, phát triển độc lập và có đối tượng, phương pháp điều chỉnh mang tính đặc thù. Giao thông đường bộ là hoạt động mang tính phổ biến cao, khác với các lĩnh vực giao thông hàng không, hàng hải, đường sắt, đường thủy nội địa vốn mang tính chuyên ngành. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là một nội dung trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, thuộc chức năng của Bộ Công an.

Lực lượng Công an nhân dân chịu trách nhiệm chính về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tập trung vào công tác quản lý người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ (kiến thức, ý thức pháp luật, năng lực hành vi; kỹ năng điều khiển phương tiện đến quá trình chấp hành pháp luật, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông…). Hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng tách thành luật chuyên ngành phù hợp với xu hướng lập pháp trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Ban hành luật chuyên ngành điều chỉnh lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện hệ thống pháp luật giao thông và trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bên cạnh đó, hoạt động gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ diễn biến phức tạp theo chiều hướng gia tăng. Phương tiện giao thông tăng nhanh, kéo theo nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh. Đường bộ cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Hệ thống pháp luật giao thông đường bộ cũ đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với tình hình thực tiễn nước ta và kinh nghiệm, pháp luật quốc tế.

Hiệu quả của việc xây dựng các đạo luật chuyên sâu tương ứng với các lĩnh vực pháp luật chuyên biệt đã được kiểm nghiệm trong thực tế. Việc hoàn thiện pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo hướng xây dựng đạo luật độc lập với cấu trúc không quá phức tạp, thuật ngữ dễ hiểu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân…