Hoàn thành phát hành sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 trước ngày 31-7

NDO -

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc lựa chọn sách giáo khoa (SGK) của các địa phương phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới tối thiểu 5 tháng. Việc in ấn và phát hành SGK phải được các nhà xuất bản hoàn thành trước 31-7 nhằm cung ứng sách kịp thời đến tất cả học sinh, giáo viên để triển khai thực hiện năm học mới.

Học sinh Trường tiểu học Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) nhận SGK mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng (Ảnh: NXBGDVN)
Học sinh Trường tiểu học Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An) nhận SGK mới do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trao tặng (Ảnh: NXBGDVN)

Ngay sau khi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) công bố phê duyệt danh mục SGK lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, các tỉnh, thành phố sẽ tiến hành việc lựa chọn SGK.

Bộ GD-ĐT cho biết, để bảo đảm tiến độ và chất lượng nghiên cứu, lựa chọn SGK của các địa phương, Bộ đã chỉ đạo các nhà xuất bản cung cấp bản pdf các SGK đã được Bộ trưởng phê duyệt trên website của nhà xuất bản trước ngày 21-2, đồng thời, cấp tài khoản cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2, lớp 6 tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu tập huấn sử dụng SGK qua mạng.

Các nhà xuất bản cần phối hợp các sở GD-ĐT các tỉnh, thành phổ tổ chức giới thiệu SGK bằng hình thức trực tuyến, trực tiếp hoặc kết hợp cả hai hình thức trên tại các đơn vị cấp tỉnh; thời gian hoàn thành trước ngày 10-3.

Việc bồi dưỡng sử dụng cho giáo viên về SGK lớp 2, lớp 6 phải hoàn thành trước ngày 31-7 và bảo đảm 100% giáo viên dạy học lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022 và cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đều được tập huấn theo các lớp học tương ứng với môn học/hoạt động giáo dục đối với từng bộ sách giáo khoa tại địa bàn tỉnh, thành phố.

Theo quy định, việc lựa chọn sách giáo khoa của các địa phương phải hoàn thành trước khai giảng năm học mới tối thiểu 5 tháng. Các nhà xuất bản phải hoàn thành việc in ấn và phát hành sách trước ngày 31-7, cung ứng SGK tại các địa phương cung cấp kịp thời đến tất cả học sinh, giáo viên để triển khai thực hiện năm học mới.

Bộ GD-ĐT cũng chỉ đạo các nhà xuất bản có chính sách hỗ trợ SGK cho học sinh nghèo; tham góp, phát động phong trào xây dựng tủ sách tại các nhà trường để hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh khó khăn.

Tiếp theo các bộ SGK lớp 1 đã được phê duyệt và đưa vào sử dụng từ năm học 2020-2021, ngày 9-2, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký Quyết định phê duyệt danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 với 32 cuốn của tám môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, SGK môn tự chọn Tiếng Anh của lớp 2 và 40 cuốn của 12 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc dành cho lớp 6.