Tạo đột phá hình thành khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Tạo đột phá hình thành khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Việc chuyển trụ sở làm việc của Đại học Quốc gia Hà Nội tới Hòa Lạc theo đúng cam kết, từng bước tạo sự thay đổi trong diện mạo của Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội, mở ra một không gian phát triển mới cả về cơ sở vật chất, hoạt động chuyên môn và nguồn nhân lực. Trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự vào cuộc quyết liệt của toàn đơn vị, ngày 19/5/2022 vừa qua, Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc lên Hòa Lạc.
Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ chào cờ trong ngày đầu chuyển tụ sở làm việc tại Hòa Lạc.

Đại học Quốc Gia Hà Nội trao học bổng ươm tạo tài năng trẻ

Học bổng sẽ đóng góp vào việc ươm tạo các nhà khoa học trẻ tiềm năng để phục vụ công tác thu hút cán bộ trình độ cao, chất lượng cao của Đại học Quốc Gia Hà Nội cũng như phát triển mạng lưới các đơn vị đào tạo và nghiên cứu, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng các nhà khoa học trẻ trong nước và quốc tế.