Hỗ trợ tỉnh Sóc Trăng xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số

NDO -

Chiều 4-1, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng về tiến độ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số.

Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến tại tỉnh Sóc Trăng.
Quang cảnh buổi làm việc trực tuyến tại tỉnh Sóc Trăng.

Thời gian qua, Sóc Trăng luôn được Trung ương quan tâm hỗ trợ triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách và đạt được nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn và vùng có đông đồng bào dân tộc không ngừng đổi mới, kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống và sản xuất của người dân được đầu tư ngày càng hoàn thiện; các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục có những chuyển biến tích cực…

Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh hơn 2,6%, tỷ lệ hộ cận nghèo là 8,9%. Toàn tỉnh có 50/80 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và một thị xã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.  

Tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số với một số chỉ số cơ bản với mục tiêu đến 2025, 80% dịch vụ công trực tuyến, 90% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội của UBND các cấp được số hóa. Cáp quang được phủ hơn 80% hộ gia đình, 100% đến trung tâm xã; phổ cập dịch vụ mạng 4G/5G và điện thoại di động thông minh; trên 50% dân số có tài khoản thanh toán điện tử…

Tuy nhiên, đến nay, Sóc Trăng vẫn còn là một trong những tỉnh kém phát triển so với các tỉnh, thành khác trong cả nước. Đặc biệt là về kết cấu hạ tầng giao thông và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn kiến nghị Bộ TT-TT hỗ trợ địa phương thực hiện thí điểm chuyển đổi số cho huyện Cù Lao Dung. Các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực cho tỉnh Sóc Trăng thực hiện thành công chương trình chuyển đổi số; chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Phối hợp Bộ Tài chính đề xuất Chính phủ bổ sung mục chi CNTT trong mục lục chi ngân sách nhà nước. Tham mưu Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ cho công chức chuyên trách CNTT... Đặc biệt, đề xuất hỗ trợ Sóc Trăng trong xây dựng chuỗi sản xuất tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản chủ lực như ST25 gạo ngon nhất thế giới, các mặt hàng tôm nước lợ, trái cây đặc hữu... 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận những kiến nghị đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và các doanh nghiệp nhanh chóng hỗ trợ Sóc Trăng thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.