Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Thủ đô Hà Nội

NDO -

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chờ xuân mới Nhâm Dần 2022, tối ngày 31/1/2022 (tức 29 Tết) tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, hỏi và chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, hỏi và chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Những em nhỏ Thủ đô vui mừng khi được chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, hỏi và chúc Tết các công nhân ngành điện Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Duy Linh) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, hỏi và chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Toàn cảnh lễ buổi thăm chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Duy Linh) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Toàn cảnh lễ buổi. (Ảnh: Thành Đạt)  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi thăm, chúc Tết  Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tựu, những thành tích của Thủ đô trong năm 2021. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi Lễ. (Ảnh: Duy Linh) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mừng tuổi, chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mừng tuổi, chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, hỏi và chúc Tết các cụ cao tuổi. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà Tết chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mừng tuổi, chúc Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng . (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tặng tranh, chúc Tết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng . (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Thành Đạt)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung cùng các đại biểu Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. (Ảnh: Thành Đạt)