Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochigi của Nhật Bản

NDO -

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm tỉnh Tochigi.

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochigi của Nhật Bản
Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochigi của Nhật Bản -0

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Ngài Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochigi của Nhật Bản -1

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Ngài Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochigi của Nhật Bản -2

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngài Fukuda Tomikazu, Thống đốc tỉnh Tochigi cùng các đại biểu chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochigi của Nhật Bản -3

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, sáng 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm tỉnh Tochigi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Hình ảnh Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm tỉnh Tochigi của Nhật Bản -4

Thủ tướng thăm vườn truyền thống của Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)