Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

NDO -

Sáng 30/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2012-2022. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -4
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì Hội nghị.
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -3
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -5
Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị.
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -0
Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -0
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -6
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -0
Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trình bày tham luận tại Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -0
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị. 
Hình ảnh Hội nghị toàn quốc tổn kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực -7
Các đại biểu dự Hội nghị.
Sớm đưa nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII vào cuộc sống