Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp

NDO -

Sáng 16/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Lễ đón và hội đàm với Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou thăm chính thức Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại lễ đón. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại lễ đón. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou tại lễ đón. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: TTXVN) 
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou đứng trên bục danh dự nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh Chủ tịch nước chủ trì lễ đón Tổng thống Hy Lạp -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hy Lạp Katerina Sakellaropoulou duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)