Hải Phòng tập trung chuyển đổi từ chính quyền điện tử sang chính quyền số

NDO -

Phát triển hạ tầng số của thành phố Hải Phòng đồng bộ, hiện đại và cung cấp các dịch vụ giải pháp, hệ thống thông tin nền tảng số… để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi từ chính quyền điện tử sang chính quyền số.

Đẩy nhanh chuyển đổi số để xây dựng Chính quyền số là mục tiêu được thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện.
Đẩy nhanh chuyển đổi số để xây dựng Chính quyền số là mục tiêu được thành phố Hải Phòng triển khai thực hiện.

Đó là mục tiêu được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề ra trong Kế hoạch số 157/KH-UBND nhằm thực hiện Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số thành phố Hải Phòng trong giai đoạn 2022-2025.

Đây cũng là mục tiêu nhằm hiện thực hóa Chương trình phối hợp hành động về chuyển đổi số giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông vừa được ký biên bản ghi nhớ hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Theo đó, hai bên cùng hướng tới việc phát triển hạ tầng số của thành phố Hải Phòng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố. 

Cùng với đó, thực hiện cung cấp các dịch vụ giải pháp, hệ thống thông tin nền tảng số; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong một số cơ quan, đơn vị giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi từ chính quyền điện tử sang chính quyền số thành phố Hải Phòng.

Thành phố Hải Phòng cũng đề ra 12 nhóm giải pháp trọng tâm với hơn 40 nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu quan trọng nói trên.

Cụ thể, đến tháng 6/2023, Hải Phòng phải hoàn thành việc xây dựng mô hình phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung để dần hình thành các tiền đề về hạ tầng, nhân lực thu hút các doanh nghiệp ICT lớn với nhiều hoạt động có giá trị gia tăng cao đầu tư vào thành phố. 

Đến tháng 11/2022, phải hoàn thành xây dựng kiến trúc đô thị thông minh và tháng 12/2023, hoàn thành việc triển khai thí điểm một số dịch vụ đô thị thông minh tại Hải Phòng…

Cũng trong tháng 11/2022, Hải Phòng phải hoàn thành việc tổ chức đo đạc, đánh giá hạ tầng viễn thông, nâng chất lượng hạ tầng viễn thông, xóa vùng lõm sóng, phấn đấu top 10 về hạ tầng viễn thông.

Đồng thời, đến tháng 6/2023, phải hoàn thành xử lý triệt để rác viễn thông (sim rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi giả mạo) bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với mục đích phát triển thị trường lành mạnh và bền vững… 

Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đến quý I/2023, hoàn thành ứng dụng công nghệ số để thực hiện các cuộc triển lãm tranh, ảnh, di tích lịch sử, thắng cảnh của thành phố; ứng dụng, phát triển du lịch thông minh dựa trên các nền tảng số quốc gia và chương trình chuyển đổi số của thành phố…

Cùng với đó, đến quý III/2022, thành phố sẽ hoàn thành xong việc kết nối với các bộ, ngành để giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc phát triển dữ liệu số phục vụ phát triển chính quyền số tại thành phố Hải Phòng; tháng 12/2022, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố có tổ công nghệ cộng đồng…