Hải Phòng tăng cường khai báo y tế bằng mã QR-Code

NDO -

Tăng cường khai báo y tế bằng mã QR-Code tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào thành phố Cảng bằng đường bộ, những địa điểm tập trung là chỉ đạo mới nhất của UBND TP Hải Phòng nhằm thực hiện việc khai báo y tế nhanh, hiệu quả và an toàn trong thực hiện giãn cách xã hội.

Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR-Code tại chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào thành phố.
Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR-Code tại chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào thành phố.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng tăng cường hướng dẫn về kỹ thuật, công nghệ để kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR-Code tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ.

Chốt trưởng các chốt kiểm soátphòng, chống dịch Covid-19 chủ động phân công các thành viên làm nhiệm vụ kiểm soát khai báo y tế bằng mã QR- Code cùng với kiểm soát khai báo y tế bằng giấy cho các ca trực để bảo đảm công tác kiểm soát khai báo y tế nhanh, hiệu quả và an toàn.

Sở Y tế hướng dẫn các lực lượng làm công tác kiểm soát khai báo điện tử tại các chốt kiểm soát; thường trực giám sát dữ liệu và tổ chức ngay quy trình đảm bảo phòng, chống dịch bệnh đối với trường hợp khai báo có biểu hiện về y tế theo quy định của Bộ Y tế.

UBND các quận, huyện trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị như: biển hướng dẫn khai báo y tế, wifi miễn phí… để phục vụ việc khai báo y tế bằng mã QR- Code tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, tại các địa điểm công cộng, đông người ra vào trên địa bàn thành phố theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Việc khai báo y tế phải duy trì thường xuyên, liên tục và kịp thời khai báo bổ sung khi có biểu hiện các vấn đề về y tế.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan