Hướng dẫn khai báo y tế bằng mã QR-Code tại chốt kiểm soát dịch bệnh ra vào thành phố.

Hải Phòng tăng cường khai báo y tế bằng mã QR-Code

Tăng cường khai báo y tế bằng mã QR-Code tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cửa ngõ ra, vào thành phố Cảng bằng đường bộ, những địa điểm tập trung là chỉ đạo mới nhất của UBND TP Hải Phòng nhằm thực hiện việc khai báo y tế nhanh, hiệu quả và an toàn trong thực hiện giãn cách xã hội.