Hà Tĩnh khởi công 2 dự án thành phần đường cao tốc bắc-nam phía Đông

NDO - Sáng 1/1, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức khởi công 2 dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Hà Tĩnh khởi công dự án.
Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Hà Tĩnh khởi công dự án.

Tại Hà Tĩnh, 2 điểm cầu diễn ra lễ khởi công là khu vực nút giao với Quốc lộ 15B thuộc thôn Thịnh Lộc, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc (dự án thành phần đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi); khu vực nút giao với Quốc lộ 8C thuộc thôn Trung Thành, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (dự án thành phần đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng).

Trong đó, dự án thành phần đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi có điểm đầu tại Km479+117 khớp nối với điểm cuối dự án thành phần đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt, thuộc địa phận xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ; điểm cuối tại Km514+441, khớp nối với điểm đầu dự án thành phần đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà.

Chiều dài tuyến dự án thành phần đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi khoảng 35,28km; xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, giai đoạn phân kỳ thiết kế với vận tốc 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư của dự án là: 7.643,57 tỷ đồng.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao hơn 84,34% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Dự án thành phần đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng có điểm đầu tại Km514+300, khớp nối với điểm cuối dự án thành phần đoạn Bãi Vọt-Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà; điểm cuối: tại Km568+496,07, khớp nối với điểm đầu dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng thuộc địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Chiều dài tuyến dự án thành phần đoạn Hàm Nghi-Vũng Áng khoảng 54,20km; xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ, giai đoạn phân kỳ thiết kế với vận tốc 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư của dự án là 9.734,62 tỷ đồng.

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao hơn 79% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án, đáp ứng tiến độ theo Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủ đề ra.

Ngoài 2 dự án thành phần trên, dự án cao tốc bắc-nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua Hà Tĩnh còn có gói thầu XL02 đoạn Vũng Áng-Bùng có chiều dài hơn 50km (trong đó đoạn qua Hà Tĩnh 12,9km) do Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Giao thông vận tải) làm chủ đầu tư.

Tiến độ thực hiện dự án: cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.