Hà Nội tăng cường quản lý đất đai, khai thác khoáng sản

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.

Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực bãi sông quận Tây Hồ. (Ảnh: Ngọc Anh)
Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại khu vực bãi sông quận Tây Hồ. (Ảnh: Ngọc Anh)

Kế hoạch nêu rõ 7 nhóm nội dung về công tác quản lý đất đai, 6 nhóm nội dung về công tác quản lý, khai thác khoáng sản. Từ đó, khắc phục những hạn chế, yếu kém; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức và nhân dân; tăng cường công tác kiểm soát, hạn chế các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội thành phố xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, chương trình, đề án theo đúng phương châm: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả".

Nêu cao trách nhiệm của các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc thực hiện các nội dung kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; đồng thời phân công các tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xử lý các vi phạm và kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong quá trình tổ chức thực hiện.