Hà Nội: Mức thưởng Tết cao nhất là 400 triệu đồng/người

Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2023, mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn Thủ đô là 400 triệu đồng/người, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.
0:00 / 0:00
0:00
Công đoàn tặng quà công nhân lao động.
Công đoàn tặng quà công nhân lao động.

Theo báo cáo nhanh về tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2023 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn là 400 triệu đồng/người, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Trong đó, trong khối doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 cao nhất là 400 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Mức thưởng Tết bình quân của khối là 3.550.000 đồng/người.

Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của khối là 650.000 đồng/người; cao nhất là 29.200.000 đồng/người; thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI, mức thưởng Tết Quý Mão cao nhất là 280 triệu đồng/người; thấp nhất là 500.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Quý Mão bình quân của khối này là 4.100.000 đồng/người.

Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân khối này là 600.000 đồng/người; cao nhất là 125 triệu đồng/người; thấp nhất là 350.000 đồng/người.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Tết Quý Mão mức thưởng bình quân là 3.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người; thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 860.000 đồng/người; cao nhất là 3.200.000 đồng/người; thấp nhất là 400.000 đồng/người.

Tại các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, Tết Quý Mão mức thưởng bình là 3.300.000 đồng/người; cao nhất là 35 triệu đồng/người; thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Tết Dương lịch, ở khối này mức thưởng bình quân là 500.000 đồng/người; cao nhất là 3.000.000 đồng/người; thấp nhất là 400.000 đồng/người.