Hà Nội lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để đổi mới phương thức lãnh đạo

NDO -

Chiều 12/4, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị” làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. 

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, 15 năm qua, nhận thức và tư duy của Thành ủy, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên. Thành ủy Hà Nội thường xuyên nghiên cứu đổi mới việc ban hành nghị quyết, học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chú trọng cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất đột phá.

Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác đối với các cấp ủy trực thuộc thông qua quy chế làm việc, nghị quyết và chương trình công tác toàn khóa và hằng năm; đồng thời chỉ đạo các quận, huyện, thị ủy xây dựng quy chế làm việc, bảo đảm theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả”. Đồng thời luôn chủ động, thực hiện trước một bước, đồng bộ giữa các khâu của công tác cán bộ với cách làm thận trọng, kỹ lưỡng, công phu, toàn diện, bài bản với phương châm: “Cẩn trọng, chắc chắn, giữ vững đoàn kết, nhanh chóng ổn định, không làm xáo trộn cuộc sống của cán bộ, công chức và nhân dân địa phương”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Thành ủy Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc về ý nghĩa sống còn của việc đổi mới phương thức lãnh đạo, nhất là phát huy vai trò tiền phong của tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng bộ Thủ đô thực sự gương mẫu, đi đầu. Trong đó, từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh rất khó khăn do đại dịch Covid-19, Thành ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thành phố đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp vừa đột phá, vừa lâu dài với định hướng phát triển đồng đều, bền vững, khơi thông nguồn lực...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao Thành ủy, các cấp ủy Đảng thành phố Hà Nội trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X). Trong đó, nhấn mạnh năng lực cụ thể hóa là một trong những yêu cầu rất lớn của đổi mới phương thức lãnh đạo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhìn nhận, Thành ủy Hà Nội đã làm rất tốt nhiệm vụ này, không chỉ cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô, mà còn lựa chọn đúng và trúng trọng tâm, trọng điểm, đột phá để giải quyết những vấn đề đặt ra.

Thành ủy Hà Nội còn làm rất tốt việc xây dựng và thực hiện các quy chế làm việc; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo vừa bảo đảm có nguyên tắc, vừa linh hoạt, mềm dẻo theo tình hình để bảo đảm tính hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Hà Nội đã tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cấp ủy thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Đồng chí Trương Thị Mai cũng đã ghi nhận các kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy và khẳng định sẽ xem xét cụ thể để tham mưu Trung ương, trong đó có việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động của địa phương.